ANBI

Stichting ALEH Israël

Stichting ALEH Israël is op 16 maart 2016 opgericht in Nederland met als statutaire doelstelling ”Het verlenen van steun aan meervoudig gehandicapten in Israël.”

Het beleid van de Stichting is gericht op het vanuit Nederland ondersteunen van het netwerk van zorginstellingen van ALEH in Israël. ALEH is Israëls grootste zorgnetwerk voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking. Meer dan 700 kinderen met een ernstige cognitieve (verstandelijke) en fysieke beperking en complexe medische condities wonen en krijgen geavanceerde medische, educatieve en rehabilitatieve zorg in ALEH’s vier vestigingen. Daarnaast verleent ALEH meer dan 26.000 ambulante behandelingen per jaar aan milder gehandicapte kinderen vanuit de gemeenschap.

De Stichting wil ALEH in Israël o.a. ondersteunen door:

  • Bekendheid te geven aan ALEH in Nederland
  • Vrijwilligers te rekruteren in Nederland voor ALEH
  • Fondsen te werven in Nederland voor ALEH

Postadres:
Stichting ALEH Israël
Herengracht 74
1015 BR Amsterdam

KvK nummer: 65753267
Fiscaal nummer / RSIN: 8562.45.537
Bankrekening: NL92 ABNA 0528 1700 15
BIC: ABNANL2A

Jaarverslag 2019


Beleidsplan 2018 – 2020

Financieel verslag 2019