Help ALEH tijdens de Coronacrisis

Online betalingen worden afgehandeld door Mollie t.b.v. Stichting ALEH Israël.

Zowel in Nederland als in Israël worden er elke dag nieuwe en strengere maatregelen genomen, evenementen afgezegd en activiteiten opgeschort om de verspreiding van het COVID-19 virus een halt toe te roepen.

De ernstig meervoudig gehandicapte kinderen van ALEH, hebben erg zwakke immuunsystemen. Onze grootste zorg is de veiligheid en toch al broze gezondheid van de bijzondere mensen waar wij verantwoordelijk voor zijn.

Helaas zijn de meest voorkomende medische problemen bij de ALEH kinderen gerelateerd aan de longen en luchtwegen. Ook maar één enkele infectie bij ALEH zou een ramp betekenen. We nemen alle mogelijke maatregelen en, dat mag u eerlijk weten, zijn enorm gespannen om de gezondheid en het welzijn van de bewoners die aan onze zorg zijn toevertrouwd.

Gezien de omstandigheden heeft ALEH alle zorg voor de kinderen die thuis wonen, zoals de school, therapieën en poliklinische behandelingen moeten staken. De Israëlische vrijwilligers zijn naar huis gestuurd en de reguliere staf heeft speciale training ontvangen en hun gaan en staan, buiten ALEH, wordt secuur in de gaten gehouden om een onopgemerkte besmetting te voorkomen. Bezoeken zijn tot nader order niet toegestaan.

Omdat de scholen dicht zijn en een groot aantal mensen in Israël in quarantaine zit, moeten we draaien met ongeveer de helft van de reguliere staf en zonder lokale vrijwilligers, een moeilijke klus.

Gelukkig blijven de meeste internationale vrijwilligers (meer dan) voltijds doorwerken.

Uw steun en participatie is nu belangrijker dan ooit om alle dagelijkse routine gaande te houden. De vele (extra) therapieën, medische uitrusting, medicatie en zorg blijven doorgaan. Vanwege de crisis zijn er helaas veel fondsenwervende initiatieven afgezegd, terwijl de kinderen de steun juist nu extra hard nodig hebben!

Bedankt voor uw steun, liefde en participatie die in deze moeilijke tijden een enorm verschil maken.

Blijf gezond en wees gezegend!

U kunt uw gift ook direct overmaken op bankrekeningnummer NL92 ABNA 0528 1700 15 t.n.v. Stichting ALEH Israël te Amsterdam o.v.v. de bestemming van de gift en graag uw adres of email gegevens, zodat we u een bedankje kunnen sturen.

Transparantie en verantwoording

ALEH streeft er naar een transparante organisatie te zijn. Jaarrekeningen worden gecontroleerd en ondertekend door een onafhankelijke accountant en tevens in het Hebreeuws gepubliceerd op de Israëlische website. Engelse vertalingen zijn op aanvraag beschikbaar.
ALEH staat onder streng toezicht van verschillende ministeries van de Israëlische overheid; zoals de Ministeries van Onderwijs, Sociale Zaken en Gezondheidszorg. Tevens wordt het algemene management en het financiële management regelmatig onderzocht door de Israëlische belastingdienst.
ALEH Israël heeft in Israël de zgn. status “Goedkeuring voor Publieke organisaties volgens Paragraaf 46 van de Inkomstenbelasting” en krijgt tevens elk jaar de zgn. “Goedkeuring correct management” tevens van de Israëlische belastingdienst, waarmee giften in Israël aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.