Coronavirus update 30 Maart 2020

Coronavirus update 30 Maart 2020

Op 19 maart werd bij een medewerkster van ALEH Gedera het coronavirus vastgesteld. Een paar dagen later bleek dat ook zes kinderen besmet waren. Daarna zijn nog een medewerkster en zeven andere kinderen positief getest. Alle 13 kinderen maken het naar omstandigheden redelijk – dankzij alle gebeden van de ouders, staf en supporters. Ondanks dat ze een enorme risicogroep vormen en veelal normaal al problemen aan de luchtwegen hebben valt het vooralsnog mee. Van de in totaal dertien kinderen hebben er zes gelukkig geen symptomen tot nu toe. Vier hebben lichte griepverschijnselen en drie hebben meer symptomen ontwikkeld, maar zijn G’dzijdank stabiel en hoeven vooralsnog niet aan de beademing. Er zitten nog steeds drieëntwintig bewoners in quarantaine plus zeven medewerkers en zes buitenlandse vrijwilligers, waaronder Jannah uit Nederland.

Op 24 maart werd er ook besmetting geconstateerd bij een medewerkster van ALEH Negev. Sindsdien zitten er 42 kinderen in quarantaine, nadat hun woningen volledig gedesinfecteerd zijn door het leger. Gisteren kwamen de uitslagen van de testen binnen en die waren gelukkig allemaal negatief. Wel zullen ze nog de rest van deze week in quarantaine blijven, samen met hun verzorgers. Ook zitten er twee vrijwilligers in quarantaine, één uit Taiwan en Heleen uit Nederland.

We willen ieder van jullie hartelijk bedanken voor jullie medeleven en de navraag naar hoe het gaat met de kinderen van ALEH in Israël. Alle mails, appjes, reacties op posts en donaties zijn hartverwarmend!

Coronavirus hulpactie

De behoeften van onze ALEH-kinderen kunnen niet in de wacht worden gezet.

Publieke steun is belangrijker dan ooit om te garanderen dat onze inwoners hun dagelijkse ademhalingsbehandelingen krijgen, hun vele gespecialiseerde therapieën die essentieel zijn voor hun zorg en ontwikkeling, en de medicijnen en formules die niet zijn opgenomen in de Israëlische ziektekostenverzekering. Met evenementen, bezoekers en fondsenwervingsbijeenkomsten in de wacht, lopen deze essentiële diensten gevaar.

Hoewel onze ALEH-bewoners afstand moeten nemen van de maatschappij om hun gezondheid te beschermen, is het essentieel dat ze zich nooit alleen voelen.

DONEER NU