Veel gestelde vragen

A. Het operationele budget van ALEH voor alle vier revalidatie- en wooncentra is ongeveer 49 miljoen euro. De Israëlische regering verstrekt ongeveer 85% van dat bedrag, terwijl de rest door particuliere bijdragen wordt gefinancierd door ALEH.

Dit bedrag is exclusief kapitaalontwikkelingsprojecten, die voor 50% door de overheid worden gefinancierd.

A. ALEH is Israëls meest uitgebreide organisatie die zorgt voor kinderen met meerdere ernstige handicaps, wier complexe fysieke en cognitieve complicaties ondersteuning vereisen voor alle basisfuncties. Het netwerk van de organisatie biedt momenteel dagkaders voor meer dan 750 kinderen en jongvolwassenen. Vergelijkbare organisaties verwijzen hun meest complexe zaken naar ALEH.

Bovendien is ALEH uniek omdat het voldoet aan alle behoeften van zijn kinderen: residentiële, ondersteunende, educatieve, therapeutische, revaliderende en sociale activiteiten in een medisch veilige omgeving ꟷ24 uur per dag, 7 dagen per week.

De programma’s van ALEH bieden kinderen en hun families een kader voor het leven ꟷvan kleutertijd tot volwassenheid, inclusief hospicezorg. Het kader omvat vroege interventie, kleuterschool, speciaal onderwijs, beroepsonderwijs en begeleid wonen voor volwassenen.