Hoe staat het ervoor bij ALEH op 7 april?

Hoe staat het ervoor bij ALEH op 7 april?

De afgelopen weken zijn behoorlijk intens geweest voor ons bij ALEH. Met een minimale bezetting aan personeel en de constant toenemende maatregelen, is de werkdruk op ons personeel en de vrijwilligers flink opgelopen.

Maar ondanks al de genomen maatregelen waaronder het weren van elke vorm van persoonlijk contact middels bezoek en de aangepaste werkkleding, wist het virus zich toch een weg te banen binnen ALEH en meerdere werknemers en bewoners te besmetten. Dit resulteerde in preventieve quarantaine voor een flink aantal van de bewoners, personeel en vrijwilligers en een aantal ziekenhuisopnamen van bewoners en één buitenlandse vrijwilliger. De vrijwilliger is gisteren weer ontslagen uit het ziekenhuis en maakt het goed.

In Gedera zijn de vrijwilligers deze week, na een periode van twee weken quarantaine, weer aan de slag gegaan. Zeven bewoners bevinden zich nog in verschillende ziekenhuizen maar zijn in een stabiele situatie.

De situatie in ALEH Negev is ondertussen ook verbeterd. Twee medewerkers die positief op het virus zijn getest, worden behandeld en maken het goed. Daar zij zich volledig aan de voorgeschreven kledingvoorschriften hebben gehouden, is er gelukkig verder niemand besmet geraakt.

De medische conditie van alle bewoners, medewerkers en vrijwilligers wordt non-stop geobserveerd. De bewoners worden regelmatig getest en toegang van personeel tot de ALEH-faciliteiten wordt alleen verleend na het opmeten van de temperatuur.

Tegelijkertijd wordt er ook geprobeerd de dagelijkse routine zoveel mogelijk te behouden en een positieve sfeer te creëren voor de bewoners waarvan er veel niet volledig begrijpen waarom hun verzorger nu een masker en handschoenen draagt en hun ouders niet op bezoek komen. Vooral voor hen, proberen wij het zo ‘gewoon’ mogelijk te houden.

Op de afdelingen in Jeruzalem en Bnei Brak zijn er G’dzijdank, tot op heden geen besmettingen geconstateerd bij de bewoners en medewerkers.

Coronavirus hulpactie

De behoeften van onze ALEH-kinderen kunnen niet in de wacht worden gezet.

Publieke steun is belangrijker dan ooit om te garanderen dat onze inwoners hun dagelijkse ademhalingsbehandelingen krijgen, hun vele gespecialiseerde therapieën die essentieel zijn voor hun zorg en ontwikkeling, en de medicijnen en formules die niet zijn opgenomen in de Israëlische ziektekostenverzekering. Met evenementen, bezoekers en fondsenwervingsbijeenkomsten in de wacht, lopen deze essentiële diensten gevaar.

Hoewel onze ALEH-bewoners afstand moeten nemen van de maatschappij om hun gezondheid te beschermen, is het essentieel dat ze zich nooit alleen voelen.