Innovatie in de zorg

Innovatie in de zorg

dinsdag, december 25th, 2018


Een dag van ontmoetingen en om van elkaar te leren. Een dag die laat zien dat er mogelijkheden zijn om samen te werken, een dag van gezamenlijke doelstellingen en het overbruggen van tegenstellingen.

Op woensdag 19 december organiseerde ALEH een congres over innovatie van de zorg voor kinderen met complexe beperkingen. Het congres was onderdeel van een project om organisaties die zorg bieden aan kinderen met complexe beperkingen, in zowel Israëlisch als Palestijns gebied, van elkaar te laten leren en op deze manier de zorg te verbeteren. Het project werd mede mogelijk gemaakt door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en het EU Peace building Initiative. Het project is een voortvloeisel uit het amendement van Kamerlid Joël Voordewind, het zogenoemde ‘Vrede van Onderop’ programma.

Het ‘Vrede van Onderop’ programma is een driejarig trainingstraject voor zorgverleners. In dit programma is ALEH het kenniscentrum. Het kennisniveau in ALEH is hoog en om de zorg aan alle kinderen met complexe beperkingen te verbeteren, deelt ALEH haar kennis met organisaties in de Palestijnse gebieden. Maar ALEH deelt niet alleen kennis maar ontvangt ook weer kennis van deze organisaties. Op deze manier is er sprake van gezamenlijk leren en gezamenlijke winst. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijk doel; de best mogelijke zorg bieden aan kinderen met complexe beperkingen. Echte vrede bouw je door samen te werken aan een hoger doel. Samenwerking tussen mensen met verschillende achtergronden is mogelijk wanneer er sprake is van gelijkgestemde doelen. Door samen te werken aan deze gelijkgestemde doelen zullen barrières worden overbrugd en grenzen worden verlegd. Wederzijds respect is hierbij cruciaal.

In de zorg aan kinderen met complexe beperkingen laat ALEH zien dat de afkomst van een kind niet uitmaakt. Ieder kind wordt op gelijke wijze behandeld en ieder kind heeft recht op de beste zorg. Politieke issues die zich buiten de muren van ALEH afspelen, worden niet toegelaten. Verschillende achtergronden komen samen, zowel bij het personeel als bij de patiënten. Het congres, waar kennisoverdracht tussen organisaties met verschillende achtergronden centraal stond, was een voortvloeisel uit de dagelijkse zorg die de kinderen krijgen in ALEH.

Een van de sprekers op het congres was de Nederlander Ad Verheul. Ad Verheul werkt sinds 1973 in het Hartenberg Centrum, een instituut voor mensen met ernstige verstandelijke beperkingen. In 1974 introduceerden Ad Verheul en zijn collega Jan Hulsegge het idee van snoezelen, ook wel MSE (Multi- Sensory Environments genoemd). Toen ze begonnen met deze speciale activiteit voor ernstig meervoudig gehandicapte mensen, noemden ze het Primaire Activering. Snoezelen of zintuigactivering is een belevingsgerichte manier van zorg verlenen. Het vindt vaak plaats in compleet ingerichte snoezelverbljjven, ruimtes waarin voorwerpen, beelden, kleuren, geuren en geluiden de zintuigen aangenaam prikkelen. Dit kan ontspannend werken, agitatie en angst verminderen en reacties en communicatie stimuleren. In korte tijd werd het concept een groot succes en nu wordt het wereldwijd toegepast, ook in ALEH. De initiatiefnemers hadden van tevoren nooit kunnen bedenken dat een dergelijk eenvoudig idee voor wereldwijde belangstelling zou zorgen. Sinds 1980 geeft Ad Verheul regelmatig seminars over snoezelen in vele landen over de hele wereld. Behalve door Ad Verheul werden er lezingen gegeven door o.a. de hoofdverpleegkundige van ALEH, Rikki Frohlich over medische ethiek, Majoor Generaal Doron Almog, voorzitter van ALEH Negev en vader van een gehandicapte zoon en Dr. Salam Bustami Alshahed, moeder van een gehandicapte zoon. Alle lezingen hadden tot doel de opbouw van kennis die nodig is in de zorg aan kinderen met complexe beperkingen.