Over ALEH

ALEH is een organisatie die de zorg draagt voor kinderen met een ernstige- meervoudige handicap, zowel cognitief (verstandelijk) als fysiek (lichamelijk). ALEH werd in 1982 opgericht door een groep ouders die vastbesloten waren om hun kinderen met ernstige beperkingen, de best mogelijke zorg te geven en de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot hun volle potentieel.

De mogelijkheden van kinderen met ernstige fysieke en cognitieve handicaps worden vaak onderschat. Omdat zij niet in staat zijn hun gevoelens, wensen en voorkeuren te uiten, wordt er vaak gedacht dat rehabilitatie en persoonlijke ontwikkeling niet relevant voor ze is. De ervaring van ALEH bewijst het tegendeel. Vandaag de dag, krijgen meer dan 700 bewoners, van baby’s tot adolescenten, uitmuntende zorg in de vier afdelingen van ALEH, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Hiermee is ALEH het grootste zorgnetwerk voor ernstig meervoudig gehandicapten in Israël. ALEH draagt de zorg voor kinderen, ongeacht hun religie of hun etnische achtergrond. ln Jeruzalem, Gedera, Bnei Brak en in het rehabilitatieve zorgdorp in de Negev, is een toegewijd multidisciplinair team van therapeuten, artsen, verpleegsters, verzorgsters, educatieve- en administratieve medewerkers en een groep vrijwilligers continue in de weer om de kinderen te voorzien in al hun fysieke, medische en emotionele behoeften. De waarde van het leven staat hoog aangeschreven bij ALEH en het leven wordt gekoesterd. Geen middel wordt achterwege gelaten om de kinderen vooruitgang te gunnen, wat deze vooruitgang ook moge zijn.

De gehandicaptenzorg van ALEH is een voorbeeld voor de hele wereld. Gezonde mensen die één van de locaties bezoeken ervaren dat mensen met een ernstige meervoudige beperking ook een onderdeel zijn van de algemene maatschappij. Bij ALEH streven we ernaar de brede maatschappij bewust te maken dat de zorg en het welzijn van deze bijzondere mensen, een collectieve verantwoordelijkheid is. In de woonvoorzieningen van ALEH wordt een soort vergrote gezinssituatie gesimuleerd, waar de bewoners actief bezig zijn met elkaar en met de omgeving.

Onze Missie

ALEH gelooft dat elk kind, ongeacht de ernst van de fysieke of cognitieve beperkingen, het recht heeft op de beste beschikbare zorg en kansen om zijn of haar volle potentieel te bereiken.

Deze standvastige inzet heeft het gezicht van de rehabilitatieve zorg in Israël veranderd. Op dit moment ontvangen meer dan 700 kinderen met cognitieve en fysieke beperkingen state-of-the-art medische, educatieve en rehabilitatieve zorg in ALEH’s vier vestingen. Daarnaast verzorgt ALEH meer dan 26.000 poliklinische behandelingen per jaar. Zonder ALEH zouden veel van deze kinderen gedwongen zijn om hun leven door te brengen in ziekenhuizen of gesloten inrichtingen, zonder mogelijkheden voor rehabilitatie, onderwijs, en de liefde en warmte van een thuis.

Dankzij ALEH, zijn deze kinderen in staat om op veel terreinen op dezelfde manier te leven als niet-gehandicapte kinderen: naar school gaan, deelname aan beroepsopleidingen en het genieten van activiteiten zoals zwemmen aan het strand en andere uitjes. In haar streven naar het veranderen van de gevestigde houding en het bewerken van een meer zorgzame en geïntegreerde samenleving in Israël, heeft ALEH talrijke programma’s ontwikkeld waarbij gezinnen, scholieren, studenten, soldaten en vele honderden andere vrijwilligers worden ingezet, zowel uit Israël als uit het buitenland. ALEH heeft zelfs een programma waarin gevangenen worden ingezet als vrijwilligers in hun reclasseringstraject.

Wij zijn van mening dat een sterke samenleving wordt beoordeeld op de manier waarop zij zorgt voor de meest kwetsbaren. Help ons in onze missie om de lat voor deze en toekomstige generaties te verhogen.

 

Een dag bij ALEH

Wakeup

Wakeup

Shira wakes up to the smiling face of her caregiver, Naama, who showers her, puts on her body brace and splints, and helps her choose her clothes.

Breakfast

Breakfast

Seated in her specialized chair, Shira enjoys her breakfast of scrambled eggs and cereal as Naama helps her grasp a spoon.

School

School

Shira maneuvers her specially-adapted wheelchair into her classroom, where she greets her six friends, their teacher and assistant. Today, they enjoy petting Bobbie during pet therapy. This is followed by a computer rehab session and a variety of cognitive-development games.

Snack

Snack

Shira and her friends participate in a group snack time program, with a communication therapist leading the children in alternative communication devices to express their choices. Today, Danny chooses applesauce and chocolate milk.

Private Therapy

Private Therapy

Shira’s physical therapist helps her develop better muscle control and stamina. Shira relaxes in a calming, soundproof room full of lights, colors, aromas, vibrations and music.

Lunch

Lunch

The speech therapist joins the nutritionist to observe Shira’s improved ability to eat by herself, then plan the next steps in encouraging a higher level of independence.

Rest Time

Rest Time

Shira and her friends close their eyes for a well-deserved rest. Naama finishes her shift and Tali takes her place.

Social Activity

Social Activity

Shira and her friends enjoy a short outing to the nearby playground with a group of volunteers.

Afternoon Fun

Afternoon Fun

Michael, a professional medical clown, blows up balloons and draws huge smiles from Shira and her friends. With Tali’s help, the group finger-paints – one of their favorite activities.

Dinner

Dinner

Tali follows the new set of instructions left by the speech therapist and Shira tries to get the meatballs and vegetables into her mouth all by herself. Tali jots down a quick report on Shira’s achievements.

Medical Check

Medical Check

In the clinic Shira smiles at the nurses, who check her blood pressure and respiration. A rehabilitative assistant helps clear Shira’s lungs and upper airway from excess secretions.

Bedtime

Bedtime

“Sweet dreams,” whispers Tali, as she secures Shira’s bed rail and tucks her in with a goodnight kiss.