Stamgasten

Stamgasten

Dat Urkers iets hebben met ALEH mag bekend zijn. Sommige Urkers komen zelfs steeds weer terug, zoals de familie Ter Beek / Pasterkamp. Gisteren waren ze er weer, “Oma” Janny ter Beek, met haar dochter en schoonzoon Janneke en Jakob Pasterkamp en kleindochter Jannet Pasterkamp. In 2016 was Janny de oudste vrijwilligster in ALEH Negev, samen met haar kleindochter Jannet. Voor Janny en Jannet was het een bijzonder weerzien met “hun” kinderen en collega’s in ALEH. Op de foto linksboven is de Urker delegatie te zien samen met Doron Almog, de oprichter van ALEH Negev.